MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

Những sự kiện khác

Tại đây quý vị có thể xem các trưng bày Pavilion Đức của địa phương hoặc đề tài liên quan tới phần trình diễn này. Tổng quan về tất cả các trưng bày của Đức có thể tìm thấy tại địa chỉ www.german-pavilion.com

 
Magna Expo Mueblera Industrial 2018

17 – 20 January 2018 – Mexico City, Mexico

Leading Trade Fair for Wood Processing, Woodworking and Furniture Manufacuring

www.magna-expo.german-pavilion.com

 
MTA Vietnam 2017

4 – 7 July 2017 – Ho Chi Minh City, Vietnam

The International Precision Engineering Machine Tools & Metalworking Exhibition & Conference

mta-vietnam.german-pavilion.com

 
analytica Vietnam 2017

29 – 31 March 2017, Hanoi, Vietnam

International Trade Fair for Analysis, Biotechnology, Diagnostics, Laboratory Technology and Services with analytica Vietnam Conference

analytica-vietnam.german-pavilion.com

 
ProPak Vietnam 2017

21 – 23 March 2017 – Ho Chi Minh City, Vietnam

International Processing and Packaging Exhibition

propak-vietnam.german-pavilion.com

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức