MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

Sơ đồ triển lãm

Để chọn một hãng triển lãm, xin bấm gian hàng bạn quan tâm đến

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG
Gian hàng số: Hall A1 - 166
Bruks Klöckner GmbH
Gian hàng số: Hall A1 - 211
Electronic Wood Systems GmbH
Gian hàng số: Hall A1 - 197
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Gian hàng số: Hall A1 - 183
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG
Gian hàng số: Hall A1 - 185
HOMAG Asia Pte. Ltd. (Vietnam branch)
Gian hàng số: Hall A1 - 201
HUECK Rheinische GmbH
Gian hàng số: Hall A1 - 191
Leitz GmbH & Co. KG
Gian hàng số: Hall A1 - 193
Simon Möhringer Engineering GmbH
Gian hàng số: Hall A1 - 198
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG
Gian hàng số: Hall A1 - 210
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Gian hàng số: Hall A1 - 208
Michael Weinig Asia Pte. Ltd.
Gian hàng số: Hall A1 - 190
Wemhoener (Changzhou) Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Gian hàng số: Hall A1 - 191
Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức