MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017
Trở lại Liên lạc

iXPOS

iXPOS

Đức là vùng đất mới cho việc xúc tiến thương mại nước ngoài với cổng internet www.ixpos.de. iXPOS cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về toàn bộ phổ các cơ hội xúc tiến thương mại nước ngoài của Đức. Nền tảng này sẽ hướng dẫn các doanh nhân quan tâm đến thông qua rừng dày đặc các công cụ, dịch vụ và thông tin mà người tham gia khác nhau của chính phủ và bán độc lập ở Đức cung cấp.

iXPOS là sáng kiến của Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang (BMWi). Phòng Ngoại thương Đức (gtai) chịu trách nhiệm chi việc điều phối nội dung trang web.


Liên hệ: 
Germany Trade and Invest GmbH - 
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
Agrippastr. 87 - 93 
50676 Köln
Germany

Điện thoại: +49 221 2057-0
Fax: +49 221 2057-212
Internet: www.gtai.de

 

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức