MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017
Trở lại Liên lạc

VDMA - Hiệp hội các Nhà Sản xuất Công nghiệp Máy móc Chế biến Gỗ Đức

Hiệp hội các Nhà Sản xuất Công nghiệp Máy móc Chế biến Gỗ Đức thuộc VDMA (Liên Đoàn Kỹ Sư Đức) đại diện cho 90 % doanh thu của cả nước về máy móc, công trình và dụng cụ chế biến gỗ.

 

Tổng quan về công nghiệp máy móc chế biến gỗ của cả nước:

Vai trò của Hiệp hội là tạo thuận lợi cho việc chuyển tải thông tin về các công nghệ và dịch vụ mới đến các xí nghiệp thuộc công nghiệp gỗ, đại diện cho quyền lợi của các hội viên về các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế và công nghệ, và ngoài ra còn tổ chức các dự án nghiên cứu và các khóa hội thảo.

Hiệp hội còn là người đồng tổ chức Hội Chợ Quốc Tế LIGNA về Lâm nghiệp và Công nghiệp Gỗ ở Hannover và Hội Chợ Thương Mại GỖ-THỦ CÔNG NGHỆ về Máy móc, Dụng cụ và Cung cấp cho các hàng Thủ công Mỹ nghệ Gỗ ở Nurnberg.

Liên hệ:
VDMA - German Woodworking Machinery Manufacturers' Association / Hiệp hội các Nhà Sản xuất Công nghiệp Máy móc Chế biến Gỗ Đức 
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main
Germany  

Điện thoại: +49 69 6603-1340
Fax:   +49 69 6603-1621
E-mail: infoholz@vdma.org

Internet: www.vdma.org/wHYPERLINK "http://www.vdma.org/wood"ood 
Hướng dẫn khách hàng: www.machines-for-wood.com

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức