MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Gian hàng số: Hall A1 - 208

www.siempelkamp.com
wood@siempelkamp.com

Về chúng tôi

Siempelkamp cung cấp toàn bộ hệ thống đường ép nén và tạo hình cho kỹ nghệ chế biến gỗ thành tấm ván cho mục tiêu sản xuất các loại gỗ ván ép, MDF và OSB. Sự cung cấp này bao gồm tất cả mọi lãnh vực có liên quan như là các công trình xây dựng, hệ thống điều khiển máy móc vận hành tự động, hệ thống ép nén một tầng và nhiều tầng hay là ép nén liên tục ContiRoll®, máy làm khô, hệ thống hoàn tất sản phẩm với những kỹ thuật cắt xén, mài và lưu trữ và cũng như một hệ thống máy nén có chu kỳ ngắn hạn dùng cho việc cán mỏng. Cho tất cả các hệ thống máy móc của chúng tôi khách hàng sẽ nhận được một sự phục vụ suốt đời và những bộ phận phụ tùng từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á và cũng như một đường dây liên hệ 24 h-Hotline luôn túc trực.

Sản phẩm và dịch vụ

Siempelkamp cung cấp toàn bộ hệ thống đường ép nén và tạo hình cho kỹ nghệ chế biến gỗ thành tấm ván cho mục tiêu sản xuất các loại gỗ ván ép, MDF và OSB. 

  • Máy làm khô
  • Hệ thống đường máy ép nén và tạo hình cho tấm ván ép, MDF và OSB
  • Máy ép nén một tầng
  • Máy ép nén nhiều tầng
  • Máy ép nén liên tục ContiRoll®
  • Hệ thống máy làm nguội và xếp chồng lên nhau
  • Những hệ thống xử lý
  • Những hệ thống cắt xén, mài và lưu trữ

Liên lạc

Địa chỉ
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Siempelkampstr. 75
47803 Krefeld
Germany

Điện thoại: +49 2151 92-30
: +49 2151 92-5604

Marc Mueller
Area Sales Manager
Điện thoại: +49 2151 92-30
marc.mueller@siempelkamp.com

tiêu biểu (adj.), người đại diện (n)
Cty Euroasiatic Jaya P.T-Vpđd
4313/15 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận
Tp. Hồ Chí Minh
S.R. of Vietnam

Điện thoại: +84 8 38454288
: +84 8 38244278

ea.hcmc@euroasiatic.com.vnBusiness matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức