MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

HUECK Rheinische GmbH

Gian hàng số: Hall A1 - 191

www.hueck-rheinische.com
info@hueck-rheinische.de

Về chúng tôi

HUECK manufactures press plates, press pads and digital decor designs for the woodworking industry.

Please visit HUECKs website for further Information.Sản phẩm và dịch vụ

  • Press Plates
  • Press Pads
  • Digital Decor Designs
Emerald

Emerald

Tango

Tango

Liên lạc

Địa chỉ
HUECK Rheinische GmbH
Helmholtzstr. 11
41747 Viersen
Germany

Điện thoại: +49 2162 94694-0
: +49 2162 94694-51

Ira Pullar
Sales and Marketing
Điện thoại: +49 2162 9469425
i.pullar@hueck-rheinische.de


Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức