MENU
Logo Made in Germany VIETNAMWOOD 2017

Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang

Gian hàng số: Hall A1 - 183

www.bmwi.de


Về chúng tôi

Liên hệ:
Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang

Điện thoại: +49 1888 615-0
Fax: +49 1888 615-4380
E-mail: buero-vc4@bmwi.bund.de 
Internet: www.bmwi.de 

Trụ sở chính Berlin:
Scharnhorststr. 34 - 37, 10115 Berlin

Trụ sở chính Bonn:
Villemombler Str. 76, 53123 BonnLiên lạc

Địa chỉ
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức